เงื่อนไขการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ผู้จัดการและนักบัญชีทุกคนรู้ดีว่าการจัดทำเอกสารการรายงานไปยังหน่วยงานบางอย่างเป็นเงื่อนไขที่ขาดไม่ได้ในการบำรุงรักษาชีวิตขององค์กรและการดำเนินการตามกฎหมาย กำหนดเวลาในการส่งรายงานและประเภทของรายงานขึ้นอยู่กับระบบภาษีขององค์กร

หากองค์กรถูกเก็บภาษีตามระบบทั่วไปของการจัดเก็บภาษีการจัดทำและส่งรายงาน PIT เป็นความรับผิดชอบของนักบัญชีของ บริษัท มีความจำเป็นต้องจัดทำรายงานทุกไตรมาสให้กับผู้ตรวจการภาษีของรัฐบาลกลางกองทุนประกันสังคมและกองทุนบำนาญ นอกจากนี้ปีละครั้งมีความจำเป็นต้องส่งรายงานไปยังหน่วยงานทางสถิติ คุณสามารถส่งได้จนถึง 30 มีนาคม

บริษัท ที่จ่ายภาษีในการทำให้ง่ายขึ้นโครงการรายงานรายไตรมาสจะถูกส่งไปยังกองทุนประกันสังคมกองทุนเงินบำนาญ การรายงานสำหรับหน่วยงานทางสถิติและ Federal Tax Service จะต้องส่งปีละครั้งจนถึงวันที่ 30 มีนาคม

หากคุณเป็นบุคคลผู้ประกอบการคุณจะต้องผ่านเอกสารที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ประกอบการที่มีเอกสารไม่จ่ายค่าแรงและผู้จ่ายภาษีภายใต้ระบบการจัดเก็บภาษีทั่วไปรายงานจะถูกส่งทุกไตรมาสไปยังผู้ตรวจการภาษีของรัฐบาลกลางเท่านั้น ผู้ประกอบการที่ไม่จ่ายค่าจ้าง แต่จ่ายภาษีภายใต้ระบบภาษีแบบง่ายไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารดังกล่าวทุกไตรมาส แต่พวกเขาจะต้องส่งรายงานที่เกี่ยวข้องปีละครั้งไปยังสำนักงานตรวจภาษีของรัฐบาลกลางและเพิ่มเติมต่อหน่วยสถิติก่อนสิ้นเดือนมีนาคม

เป็นที่น่าสังเกตว่าการส่งรายงานบังคับมีความจำเป็นโดยไม่คำนึงว่ากิจกรรมขององค์กรนั้นมีผลกำไรหรือไม่ หาก บริษัท เพิ่งสร้างขึ้นต้องใช้เวลาถึงระดับความสามารถในการทำกำไร ดังนั้นรายงานของมันจึงเป็นศูนย์และมอบให้กับหน่วยงานควบคุมที่เกี่ยวข้อง การรายงานกำหนดเวลาในกรณีนี้ตรงกับกฎทั่วไปที่นำมาใช้สำหรับองค์กรประเภทภาษีที่สอดคล้องกัน การรายงานเป็นศูนย์จะถูกส่งหากองค์กรไม่ได้ทำธุรกรรมทางการเงินและธุรกรรมทางการเงิน

เพื่อให้การยื่นง่ายขึ้นและไม่ล่าช้าการรายงานคุณสามารถส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเรียกว่า 2-ndfl การรายงาน 2-NDFL กรอกสำหรับแต่ละบุคคลและอัตราภาษี ระบบอิเล็กทรอนิกส์มีส่วนต่อประสานที่ค่อนข้างเรียบง่ายและยังช่วยประหยัดเวลาของนักบัญชีของ บริษัท ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของรายงานมีความจำเป็นต้องกรอกข้อมูลลงในฟิลด์ที่มีชื่อขององค์กรที่รวบรวมเอกสารการรายงานและตรวจสอบภาษีที่จะให้ คุณยังสามารถระบุรหัส OKATO ได้หากรหัสนั้นแตกต่างจากรหัสที่ระบุในบัตรขององค์กร ควรให้ความใส่ใจเป็นพิเศษต่อการระบุรหัสสำหรับผู้ประกอบการแต่ละรายซึ่งรหัส OKATO ของเว็บไซต์การลงทะเบียน IP นั้นแตกต่างจากรหัสที่กำหนดโดยสถานที่ประกอบธุรกิจขององค์กร รายงานยังระบุขนาดของอัตราภาษีและที่อยู่อาศัยของพนักงานของ บริษัท หรือผู้ประกอบการเอกชน ควรจัดทำเอกสารสำหรับพนักงานทุกคนที่องค์กรต้องเสียภาษีตามลำดับตัวอักษร หลังจากรวบรวมรายงานครบถ้วนแล้วจะต้องส่งลายเซ็นต่อผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบแผนกบัญชี กำหนดเวลาสำหรับการส่งงบ 2-NDFL ถูกกำหนดโดยผู้มีอำนาจสูงสุด จะต้องผ่านก่อน 31 มีนาคม

หากกำหนดเวลาในการส่งรายงานจะเป็นอย่างไรเกินกำหนดหน่วยงานราชการอาจเข้ามาตรวจสอบกิจการ นอกจากนี้การยื่นเอกสารล่าช้าอาจทำให้เกิดความรับผิดทางปกครองและทางอาญา

ผู้ประกอบการแต่ละรายมักจะจัดทำรายงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ง่ายขึ้นเช่น 3-NDFL และ 4-NDFL

ข่าวที่เกี่ยวข้อง