นโยบายการคลัง

ถ้าเราใส่ใจกับรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐรัสเซียแล้วเราสามารถพูดได้ว่านโยบายการคลังและบัตรเครดิตในประเทศของเราเป็นกฎที่ดำเนินการโดยรัฐบาลเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ของเขา การดำเนินการจะเกิดขึ้นในหลายระดับ

นโยบายการคลัง

งบประมาณของรัฐเป็นรูปแบบหนึ่งของประชากรและเงินที่ใช้สำหรับความต้องการของรัฐใบเสร็จรับเงินซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพราะภาษีและครัวเรือนในทรัพย์สินของประชาชนและผลกำไรของวิสาหกิจ ด้วยความช่วยเหลือของกองทุนเหล่านี้มีเงินทุนสำหรับศาลกองทัพรัฐบาลท้องถิ่นและอื่น ๆ นี่คือแผนเรียกของรัฐซึ่งจัดทำขึ้นตลอดทั้งปีและมีผลบังคับเช่นเดียวกับกฎหมาย มันเกี่ยวข้องกับสามหน้าที่:

1) เสถียรภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

2) แจกจ่ายใหม่ นั่นคือรายได้ที่ได้รับจากรัฐมีการกระจายไปในความสนใจของทั้งสังคม

3) การจัดสรร หน้าที่ของฟังก์ชันนี้คือการสร้างฐานทางการเงินสำหรับรัฐในการผลิตสินค้าสาธารณะ

นโยบายการคลังของรัฐ

นโยบายงบประมาณและการคลังของรัฐดำเนินไปหน้าที่เช่นการสร้างผลประโยชน์ต่างๆให้กับสังคมการควบคุมโครงสร้างรายได้ของประเทศและการกระจายตัวของพวกเขา การใช้งานส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับแนวคิดข้อใดข้อหนึ่งซึ่งเรียกว่า "เป็นกลาง" และ "ใช้งานได้"

ภารกิจแรกคือการนโยบายการคลังของรัสเซียนั้นเชื่อมโยงกับการสร้างสมดุลงบประมาณที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในขณะเดียวกันก็มีทัศนคติที่เป็นกลางต่อกระบวนการต่างๆ กล่าวอีกนัยหนึ่งแนวคิดดังกล่าวขึ้นอยู่กับงานทางการเงินล้วน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรเงินทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่ถอนออก นโยบายทางการเงินตามแนวคิดที่สองนั้นรวมถึงการดำเนินการนอกเหนือไปจากหน้าที่ทางการเงินและเศรษฐกิจ มันขึ้นอยู่กับหลักการที่ระบุ: ความสมดุลของงบประมาณของรัฐนั้นไม่สำคัญเท่ากับเมื่อเทียบกับความสมดุลของเศรษฐกิจของประเทศ บนพื้นฐานนี้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาคมาพร้อมกับการเกินดุลหรือการขาดดุลงบประมาณ

นโยบายภาษีงบประมาณของประเทศรัสเซีย

งบประมาณส่วนใหญ่ของรัฐใด ๆเป็นการเรียกเก็บภาษีจากประชากร ดังนั้นนโยบายการคลังจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินงานตามปกติของหน่วยงานของรัฐ มันมีทั้งระบบวิธีการและบรรทัดฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารภาษี องค์ประกอบหลักของระบบภาษีทั้งหมดคือประเภทของภาษีและแน่นอนว่าหลักการของภาษีคงค้าง ด้วยความช่วยเหลือของพวกเขารัฐทั้งทุน

การลดหย่อนภาษีเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดซึ่งมีนโยบายการคลัง เนื่องจากเป็นด้วยความช่วยเหลือของพวกเขาผลกระทบต่อเศรษฐกิจ มันมีบทบาทสำคัญอย่างเช่นรัฐสามารถดำเนินการได้เช่นการกระตุ้นกิจกรรมของวิสาหกิจที่มีความสามารถในการเติบโตทางเศรษฐกิจ และนี่คือภารกิจของแต่ละรัฐ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง